O serwisie

Strona przeznaczona jest dla serwisantów, instalatorów, producentów, hurtowników oraz indywidualnych klientów Techniki Grzewczej.
Na przełomie ostatnich 15 lat zaszło bowiem wiele zmian, czego przykładem mogą być kotły gazowe. Początkowo wyposażone w świeczkę, ustąpiły miejsca kotłom z elektronicznym zapłonem, a następnie z komorą zamkniętą. Do najnowszych zaliczamy kotły kondensacyjne, o sprawności w granicach 107 do 110%. Kotły początkowo sterowane były sterownikiem pokojowym, teraz w zależności od temperatury zewnętrznej, sterownikiem pogodowym.

Doświadczenie oraz wieloletnia praktyka pozwoliły mi na stworzenie strony, która pomoże użytkownikom korzystającym z TECHNIKI GRZEWCZEJ na znalezienie właściwego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb, przy uwzględnieniu zwiększających się wymagań i rozwijającej się technice.

Strona kierowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak również serwisantów, instalatorów, hurtowników oraz producentów.

Dzięki zakładce KOMIS każdy może sprzedać swoje urządzenia oraz kupić niezbędny dla siebie produkt po korzystnej cenie.

Instalatorom i Serwisantom Strona ułatwi przekonać użytkowników do dostosowania systemów grzewczych do potrzeb i nowszych rozwiązań technicznych, znajdywanie optymalnych rozwiązań grzewczych, a poprzez wprowadzanie do KOMISU części i urządzeń serwisowych zapewni dostęp do niezbędnego sprzętu w tej dziedzinie.

Rozwiązania grzewcze stosowane tymczasowo będą mogły zostać wykorzystane przez kolejnych użytkowników, co przyniesie korzyści finansowe zarówno sprzedającemu jaki i kupującemu.

Hurtownicy i Producenci działający w branży poprzez zakładkę KOMIS mają możliwość przeprowadzenia wyprzedaży zalegającego towaru, a tym samym ułatwią Klientom dostęp do swojego asortymentu.