Analizator spalin TESTO

Cena: 
500 + VAT
Rok produkcji: 
?

Sprzedaż części, analizator spalin TESTO 342 – 1, niesprawny do kalibracji, cena 500 zł + VAT

Sprzedający: Serwis Kotlarski tel. 509665994